Marjaniemi-Seura pyrkii

  • säilyttämään Marjaniemen alueen viihtyisyyden, luonnonläheisyyden ja omaleimaisuuden
  • Seuran hallitus seuraa edelleen kiinteästi asemakaavoitusta Marjaniemessä ja lähialueilla ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä viranomaisille.
  • toimimaan Marjaniemen asukkaiden yhteishengen elvyttäjänä ja ylläpitäjänä
  • Seura järjestää Marjaniemi-päivän yhteistyössä muiden marjaniemeläisten seurojen ja yhdistysten kanssa. Lisäksi seura järjestää tutustumis- ja kotiseututilaisuuksia, illanviettoja, esitelmätilaisuuksia ja kulttuuriretkiä
  • kokoamaan Marjaniemen menneisyyttä koskevaa teksti- ja kuvamateriaalia sekä sopivalla tavalla levittämään sitä
  • julkaisemaan Marjaniemi-tiedotetta, jota myös muut marjaniemeläiset seurat ja yhdistykset saavat käyttää toimintansa julkistamiseen
  • muillakin tavoin edistämään Marjaniemen asukkaita kiinnostavaa toimintaa sekä tukemaan marjaniemeläisten seurojen ja yhdistysten toimintaa – erityisesti nuorisotoimintaa.