Helsinki torjuu vieraslajeja yhdessä asukkaiden kanssa

Helsingin kaupunki torjuu haitallisia vieraslajeja erityisesti arvokkaissa luontokohteissa ja niiden läheisyydessä. Erittäin haitallisia lajeja ovat muun muassa jättiputket, kurtturuusu ja jättipalsami sekä kaniini, minkki ja espanjansiruetana. Helsingin vieraslajiohjelmassa hävitettäviksi on luokiteltu 25 kasvilajia ja viisi eläinlajia.

Jättipalsamikasvustoa Viikissä. Kuva: Kaarina Heikkonen.
Vieraslajeja löytyi myös uhanalaisilta luontotyypeiltä

Uutta vieraslajien torjunnassa huomioitavaa aineistoa saatiin kaupungin teettämistä uhanalaisten luontotyyppien kartoituksista vuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2017 noin 80 kohteessa neljästä sadasta havaittiin vieraslajeja. Vuonna 2018 kartoitettiin 590 uhanalaista luontotyyppiä, joista noin 140:ssä havaittiin vieraslajeja. Joissakin lehtometsissä jättipalsamin osuus kasvillisuudesta oli jopa 50 prosenttia. Myös esimerkiksi amerikanhorsma, idänkanukka, terttuselja ja lupiini olivat paikoin runsaita.

Pääkaupunkiseudun merialueen tarkkailuun kuuluu kasvi- ja eläinplanktonin ja pohjaeläinten seurantaa. Samalla kerätään havaintoja myös vieraslajeista.
Vieraslajeja torjutaan sekä kaupungin työnä että talkoilla

Kaupunki kouluttaa muun muassa Staran viherammattilaisia sekä puistokummeja vieraskasvilajien tunnistamiseen ja torjuntaan.

Kaupunki torjuu luonnonsuojelualueilla ja arvoniityillä kaikkia vieraslajeja. Metsänhoitotöissä poistetaan etupäässä puuvartisia vieraslajeja. Puistoista on pyydetty kaniineja ja rottia. Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen länsiosassa olevasta lampareesta pyydettiin viime vuonna lähes 1 000 kiloa hopearuutanoita.

Kaupunki on torjunut haitallisia vieraslajeja myös saarissa, ranta-alueilla, uimarannoilla, venesatamissa sekä Rastilan leirintäalueella. Vuoden 2018 aikana jatkettiin jättiputken ja kurtturuusun torjuntaa. Lisäksi ulkoilusaarissa on torjuttu jätti- ja japanintatarta, isotuomipihlajaa, kanukkaa ja terttuseljaa sekä muutamilla ranta- ja kosteikkoalueilla jättipalsamia.

Kaupunki järjestää vieraslajitalkoita yhteistyössä asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi vieraslajien torjunnassa ovat olleet apuna sosiaali- ja terveystoimialan avotyötoiminnan ryhmät. Asukkaille on annettu neuvontaa ja apua myös omien talkoiden järjestämisessä. Kaupunki on auttanut muun muassa kasvijätteen hävittämisessä.

Kaupunki käytti haitallisten vieraslajien torjuntaan vuonna 2018 noin 334 000 euroa. Vuonna 2017 summa oli 397 000 euroa. Vieraslajeja torjuttiin kuitenkin enemmän muiden hoitotöiden yhteydessä.
Tule mukaan talkoisiin!

Kevään ensimmäiset vieraslajitalkoot järjestetään Stansvikissä 22.5. klo 17–20. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen tarjoilujen määrän varmistamiseksi. Ilmoittautumisohjeet ja talkoopäivämäärät löytyvät osoitteesta http://www.luontoaskel.fi/tapahtumat. Helsingissä järjestettävistä vieraslajitalkoista löytyy tietoa myös sivustolta https://hyvakasvaa.fi/.

Yhteyshenkilöt

Kaupunkiekologi
Kaarina Heikkonen
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut
puh. 09 310 31581
kaarina.heikkonen@hel.fi