Kattohukka paljastaa lämpövuodot

Kallion virastotalo Kattohukka-palvelun lämpökamerakuvassa.

Kattohukka on Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) tuottama palvelu, jonka avulla voi tarkastella rakennusten katon kautta poistuvaa hukkalämpöä. Eristystä ja ilmanvaihtoa parantamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä lämmitysenergian kulutuksessa ja samalla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Palvelu perustuu Helsingin kaikki rakennukset kattavaan lämpökamerakuvaukseen, joka kertoo katoilta havaitusta lämpösäteilystä kylmänä, kirkkaana ja lumettomana yönä. Nyt tämä ainutlaatuinen aineisto on tuotu helposti käytettävässä muodossa kaikkien saataville osoitteessa www.kattohukka.fi.

”Palvelua voivat hyödyntää niin kiinteistöjen omistajat, taloyhtiöt kuin yrityksetkin suunniteltaessa energiakorjauksia, kattoremontteja ja perusparannuksia. Vaikka katon lämpöhukan osuus koko lämmönkulutuksesta olisi pieni, voi yläpohjan lisäeristäminen olla taloudellisesti kannattavaa”, kertoo HSY:n energia-asiantuntija Teemu Kettunen.

Palvelussa on myös tietoa kiinteistöjen lämpöhukasta ja vinkkejä energiatehokkuuden parantamiseen.

Kattohukka-palvelussa voi katon ominaisuuksien perusteella selvittää, mitä omalta katolta havaittu lämpösäteily tarkoittaa eristyksen laadun arvioimisessa. Lämpösäteily riippuu muun muassa katon muodosta, rakenteista ja alapuolisen huoneen lämpötilasta. Palvelussa käyttäjä vastaa rakennusta koskeviin kysymyksiin, ja lämpösäteilystä kertoville väreille saadaan juuri kyseistä rakennusta koskeva, eristystä kuvaava väriasteikko. Vaikka ei tarkasti tuntisikaan katon ominaisuuksia, voi katolta havaituista lämpösäteilyn eroista päätellä mahdollisia katon lämpövuotoja.

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi. Helsinki haluaa toimia yhä aktiivisemmin alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia.

Palvelu on osa mySMARTLife-hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio -ohjelmasta. Palvelun on toteuttanut Muotoilutoimisto Kairo Oy.

Palvelussa on käytetty seuraavia aineistoja:

  • Helsingin lämpökamerakuvaus 2015 © HSY 2015
  • Pääkaupunkiseudun ortoilmakuva 2017 © Alueen kunnat, HSY ja HSL
  • Openstreetmap-osoitekartta (palvelussa käytetty pohjakartta)
  • Googlen karttapalvelu (osoitehaku)
  • Helsingin kaupungin rakennustietokanta (rakennuspolygonit ja osoitehaun paikantaminen tiettyyn rakennukseen)