Lautakunta hyväksyi Vartiosaaren kaavaluonnoksen

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi kokouksessaan tiistaina 12. toukokuuta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 7–2.

Lautakunnan hyväksymästä luonnoksesta muokataan siitä saatavien mielipiteiden ja lisäselvitysten pohjalta osayleiskaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus on lautakunnan käsiteltävänä syksyllä 2015 ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2016. Saaren asemakaavoitus voisi alkaa vuonna 2017.

Luonnoksessa Vartiosaaresta esitetään tiivisti rakennettua saaristokaupunginosaa, johon tulisi asumisen lisäksi kaikkia Helsinkiläisiä palvelevia virkistystoimintoja. Asuntoja saareen tulisi 5 000–7 000 asukkaalle.

Vartiosaareen tulisi monipuolisesti erityyppistä asumista: omistus- ja vuokra-asuntoja kerros- ja pientaloissa. Pääosa uudisrakentamisesta sijoittuisi saaren keskiosiin maastoa myötäileväksi kukkulakaupungiksi.

Vartiosaaren identiteetti rakentuisi merellisyydestä ja kulttuurihistoriasta sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä rakentamisesta.

Hyväksytty kaavaluonnos perustuu suunnitteluperiaatteisiin, jotka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi marraskuussa 2013.

Luonnos nähtäville touko–kesäkuussa

Osayleiskaavan luonnos pidetään mielipiteitä varten nähtävillä 21.5.–17.6.2015

  • Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2
  • Kaupungintalon ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11–13
  • Laiturilla, Narinkka 2
  • kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 17.6.2015 osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. Mielipiteen voi kertoa myös suullisesti kaavan valmistelijalle.  Suunnittelijat Laiturilla 3. kesäkuuta

Vartiosaaren suunnittelijat ovat tavattavissa 3. kesäkuuta kello 15–18 näyttely- ja infotila Laiturilla, Narinkka 2. Kaavaluonnoksen esittelytuokio pidetään kello 16.   Vartiosaari esillä Laajasalo-päivässä

Vartiosaaren suunnittelijat osallistuvat Laajasalo-päivään 23. toukokuuta kello 10–14 Laasalon kirkossa, Reposalmentie 13. Tule tutustumaan luonnokseen ja keskustelemaan!

Pysy ajan tasalla kaupunkisuunnittelusta

Helsingin kaupunkisuunnittelun seuraamiseen on avattu uusi palvelu – Suunnitelmavahti. Suunnitelmavahti lähettää sähköpostiin ilmoituksen, kun nähtäville tulee kaavoja tai liikennesuunnitelmia, joista voi kertoa mielipiteensä tai jättää muistutuksen. Maksuttoman palvelun voi tilata osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmavahti.