Seuran kannanotto Vanamotie 13 asemakaavan muutokseen

Marjaniemi-Seuran mielipide ja kannanotto sen omalla alueella tekeillä olevaan kaavamuutokseen:

Kaavehdotuksessa ehdotetaan kaupungin omistaman maan liittämistä rakennettavaan ja myytävään tontiin, ja näin tontille saadaan lisää rakennusoikeutta. Saman aikaisesti kuitenkin kaavehdotuksessa katkaistaisiin marjaniemeläisiltä tonttiin liitettävällä kaupungin maalla olevalta alueelta Vanamopolun ja Horsmapolun välinen kävely-yhteys. Yhteyden sulkeminen  marjaniemeläisiltä on tarpeeton, ja se kaventaisi asukkailta mahdollisuuksia pienen alueemme erilaisiin kävelyreitteihin ja pidentäisi naapuritonttien kulkuyhteyksiä. Suunnitelmassa nykyistä kulkuoikeutta nauttisivat vain tontille rakennettavien talojen perheet.

Samanlainen yhteys myytäväksi tulevalla tontilla on myös Puolaharjulle. Tuo kaupungin omistama kulkuväylä voitaisiin myös liittää myytävään kiinteistöön ehdolla, että sen kautta olisi mahdollista kulkea jalkaisin Puolaharjuntieltä Vanamotielle. Tässä nykyisessä kulkuyhteydessä on Marjaniemen upeimpia vielä esteettömiä näkymiä Vartiokylän- ja Strömsinlahtiin sekä Vartiosaareen ja yli Ramsinniemen.

Marjaniemi-Seuran Hallitus 7.9.2016