Vartiosaaren kaavaluonnos lautakuntaan huhtikuun lopulla

Vartiosaaren osayleiskaavan luonnos tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi 28. huhtikuuta.

Luonnoksessa Vartiosaaresta esitetään tiivisti rakennettua saaristokaupunginosaa, johon tulisi asumisen lisäksi kaikkia Helsinkiläisiä palvelevia virkistystoimintoja. Asuntoja saareen tulisi 5 000–7 000 asukkaalle.

Vartiosaareen tulisi monipuolisesti erityyppisiä asuinalueita, joilla on sekä omistus- että vuokra-asuntoja. Pääosa uudisrakentamisesta sijoittuisi saaren keskiosiin maastoa myötäileväksi kukkulakaupungiksi.

Luonnos perustuu suunnitteluperiaatteisiin, jotka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi marraskuussa 2013.

Lautakunnan hyväksymästä luonnoksesta muokataan siitä saatavien mielipiteiden ja lisäselvitysten pohjalta osayleiskaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus on lautakunnan käsiteltävänä syksyllä 2015 ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2016. Saaren asemakaavoitus voisi alkaa vuonna 2017.

Suunnitteluaineisto >>

Luonnos nähtäville touko–kesäkuussa

Vartiosaaren osayleiskaavan luonnos asetetaan nähtäville, kun kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt sen. Näillä näkymin luonnos on nähtävillä toukokuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta voi jättää mielipiteen.

Vartiosaaren suunnittelusta järjestetään keskustelutilaisuus toukokuun lopulla. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan seuraavassa uutiskirjeessä.

Vartiosaari esillä Laajasalo-päivässä

Vartiosaaren suunnittelijat osallistuvat Laajasalo-päivään 23. toukokuuta. Tule tutustumaan luonnokseen ja keskustelemaan.

Vartiosaari tulevaisuuden asumisen testialustaksi

Vartiosaaren suunnittelussa on otettu mukaan tulevaisuusnäkökulma, joka avaa vaihtoehtoisia kehityskuvia. Joulukuussa järjestettiin kaksi tulevaisuusklinikkaa, joissa pyrittiin vastakkainasettelun sijaan katsomaan pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena oli pohtia Vartiosaarta asuinalueena, jossa voisi toteutua tulevaisuuden kaupunkisuunnittelu ja -elämä uudella, raikkaalla ja kestävällä tavalla. Työskentelyssä vahvasti esiin nousseita teemoja olivat yhteisöllisyys, autottomuus ja asumisen kokeilut.

Lue blogi ja osallistu keskusteluun >>
Raportti tulevaisuusklinikoiden tuloksista >>

Pysy ajan tasalla kaupunkisuunnittelusta

Helsingin kaupunkisuunnittelun seuraamiseen on avattu uusi palvelu – Suunnitelmavahti. Suunnitelmavahti lähettää sähköpostiin ilmoituksen, kun nähtäville tulee kaavoja tai liikennesuunnitelmia, joista voi kertoa