Vartiosaaren osayleiskaava nähtävillä 29. tammikuuta asti

Osayleiskaava nähtävillä 29. tammikuuta asti

Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 18.12.2015–29.1.2016

  • kaupungintalon ala-aulassa, Pohjoisesplanadi 11–13
  • kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa, Kansakoulukatu 3
  • info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
  • verkkosivuilla, www.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnittelijat ovat tavattavissa Laiturilla torstaina 14. ja keskiviikkona 20. tammikuuta 2016 kello 16–18. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan!

Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen 1. joulukuuta. Kaavaehdotuksessa esitetään, että Vartiosaaresta rakennetaan tiivis saaristokaupunginosa, johon tulisi asumisen lisäksi virkistyspalveluja kaikille helsinkiläisille. Asuntoja saareen rakennettaisiin 5 000–7 000 asukkaalle.

Osayleiskaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset käsitellään lautakunnassa keväällä 2016, minkä jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi viimeistään syksyllä 2016.

Tarkemmat tiedot nähtävilläolosta >>

Suunnitteluaineisto >>

Kannatta lukea myös Museoviraston näkemys asiasta

Marjaniemiseuran hallitus päätti 18. tammikuuta 2016 antaa oman muistutuksensa Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta.